Lokaal Steunpunt Mantelzorg
Lokaal Steunpunt Mantelzorg
 Zonder verwijzing 
Locatie Rijen

Rembrandtlaan 50, 5121WL Rijen

  06 30858182 (van maandag t/m donderdag)
  Bereikbaar: werkdagen

Lokaal Steunpunt Mantelzorg

Uitgebreide omschrijving

Wat is het Lokaal Steunpunt Mantelzorg (LSM) Gilze en Rijen?

Het doel van het LSM is het begeleiden van mantelzorgers, verlenen van respijtzorg* door onze vrijwilligers en het organiseren van thematische en ontspannende lotgenotencontacten. 

*Respijtzorg betekent dat in overleg de zorg die de mantelzorger verleent voor enkele uren per week door een vrijwilliger wordt overgenomen, waarmee de mantelzorger wordt ontlast.

Daarnaast zijn er drie professionele mantelzorgconsulenten die het persoonlijke en vertrouwde contact onderhouden met alle mantelzorgers. 

Het LSM zet zich in voor volwassen mantelzorgers, én voor jonge mantelzorgers (6-24 jaar). 

 

  • Voor wie is het bedoeld?

Je bent mantelzorger als je als volwassene zorgt voor iemand (familie, buren of vrienden), die door problemen met de gezondheid of ouderdom hulp nodig hebben. Dit doe je 8 uur per week of meer en langer dan drie maanden. 

Je bent een jonge mantelzorger als je tussen de 6 en 24 jaar bent en zorgtaken verricht voor een gezinslid dat langdurig ziek is, verslaafd is, of in de gevangenis verblijft. Dit kan dus betrekking hebben op ouders, broers, zussen of een ander familielid die bij je woont zoals een opa of oma. Ook ben je een jonge mantelzorger als je je zorgen maakt om je thuissituatie of als je zorg mist waardoor je problemen kunt ervaren in je ontwikkeling.

 

  • Hoe werkt het Lokaal Steunpunt Mantelzorg

De mantelzorgconsulenten die specifiek gericht zijn op de ‘volwassen mantelzorger’ komen op afspraak bij de mantelzorgers op intake, geven advies en informatie en begeleiden individuele trajecten. Het LSM organiseert daarnaast ook informatieve bijeenkomsten, leuke uitjes met andere mantelzorgers, de dag van de mantelzorg en respijtzorg. 

De mantelzorgconsulente specifiek gericht op de ‘jonge mantelzorger’ is het eerste contact voor de jonge mantelzorgers, hun omgeving en netwerkpartners. Zij laat zichzelf vooral zien op vindplaatsen van kinderen en jongeren, zoals evenementen, scholen, (sport)verenigingen, maar ook door zichzelf bekend te maken onder het netwerk dat er is in Gilze en Rijen en door aanwezig te zijn bij o.a. activiteiten en (voorlichtings-)bijeenkomsten. Met hen wil ze nagaan wat de jonge mantelzorgers willen. Dit kunnen activiteiten zijn, maar ook lotgenotencontacten, of individuele coaching. 

"Je hoeft er niet alleen voor te staan”

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer Volwassen mantelzorgers: 06 308 58 182 - Jonge mantelzorgers: 06 831 68 915.
Website http://www.mantelzorggilzerijen.nl 
Aantal werknemers
Specialisten
Leefgebieden Sociale contacten, Persoonlijke verzorging en huishouding, Mantelzorg, Dagelijkse activiteiten en Vrije tijd/ontspanning
Productcodes

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Rijen 
Lokaal Steunpunt Mantelzorg
Rembrandtlaan 50, 5121WL Rijen
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: