Bekijk diensten

  • Stichting Muzerij

    Passend aanbod bij zorgen rondom ontwikkeling peuter

     Zonder verwijzing 
    Peuters waar, om welke reden dan ook, zorgen zijn rondom de ontwikkeling van het kind, hebben recht op 2 extra (gratis) dagdelen. Waar op het kinderdagverblijf meestal alleen...